ایجاد محدودیت های جدید برای واردات محصولات تراریخته به کشور

خبرگزاری تسنیم

براساس پیگیری و نامه‌نگاری وزارت جهادکشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت صنعت در نامه‌ای به کلامی مدیر کل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری خود در ارتباط با واردات تراریخته اعلام کرد که در واردات محصولات تراریخته باید عناوین  "تراریختگی" و مقادیر "تراریختگی دارد" و "تراریختگی ندارد" مشخص شود همچنین در واردات این محصولات باید متن هشدار و همچنین "گواهی تأیید مصرف آن محصول در کشور مبدأ در صورت تراریختگی" به‌روی آن درج شود.

متن نامه به‌شرح زیر است:

پیرو رونوشت نامه شماره 60/278378 مورخ 1396/12/15 در خصوص محصولات کشاورزی تراریخته و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/5895 مورخ 1396/12/16 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، خواهشمند است مقرر فرمایید برای واردات محصولات ذکرشده در نامه شماره 60/278378 مورخ 1396/12/15 این دفتر، نسبت به ایجاد فیلد با عنوان "تراریختگی" و مقادیر "تراریختگی دارد" و "تراریختگی ندارد" جهت انتخاب متقاضیان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اقدام گردد و متن هشدار مبنی بر "ضرورت بارگذاری گواهی رخداد" و همچنین "گواهی تأیید مصرف آن محصول در کشور مبدأ در صورت تراریختگی" برای تعرفه‌های مذکور در برنامه فوق، در سامانه جامع تجارت اجرایی گردد.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز اعلام شده بود که واردات محصولات تراریخته یا تغییر ژنتیکی یافته بخش کشاورزی، منوط به اخذ مجوز از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی کنار رعایت مقررات و ضوابط جاری (قبلی) است.