درمان خشکی و ترک پاها با روغن کنجد ارگانیک درنیکا

روغن کنجد را روی پاشنه‌ی پا و سایر بخش‌های ترک‌ خورده پخش کنید هر روز قبل از رفتن به رخت خواب این روش را تکرار کنید روغن  ارگانیک کنجد یک روغن بسیار مغذی و مرطوب‌کننده محسوب می‌شود این روغن به طور موثری سبب می‌شود که پوست خشک و ترک‌ خورده‌ی پا نرم و صاف شود