روغن های فرابکر و ارگانیک درنیکا تهیه شده به روش پرس سرد

در روغن گیری به روش پرس سرد  با استفاده از اعمال فشار به دانه ها و روش سایش از دانه ها  روغن میگیرند طی این فرایند به هیچ وجه به دانه‌ها حرارت بالا اعمال نمی گردد  و از مواد شیمیایی استفاده نمی گردد تا خواص آن ها حفظ شود و بدین ترتیب عطر، مواد مغذی و طعم دانه ها حفظ شده این روغن ها دارای بیشترین مواد مغذی هستند که برای مراقبت از پوست مو مفید هستند .به دلیل اینکه به این روغن حین تولید گرما داده نمی شود بهترین روغن برای سرخ کردن است.