روغن کنجد ارگانیک کاهنده کلسترول

روغن کنجد کلسترول خون را کاهش می دهد. اسیدهای چرب  غیراشباعی که در این روغن وجود دارد، آن را به یک عامل کنترل کننده چربی خون تبدیل کرده و کسانی که چربی خون و فشار خون بالا دارند، بهتر است که این روغن برای تهیه غذاهای روزانه شان استفاده کنند