روغن فرابکر و ارگانیک  کنجد و درمان خشکی مو

مخلوط کردن قسمت های مساوی از روغن کنجد ارگانیک و فرابکر  و آب لیموترش تازه برای درمان خشکی مو بسیار مفید است. مقداری از

 این مخلوط را به صورت دایره ای بر روی پوست سر و موها ماساژ داده و بگذارید یک شب بماند و صبح روز بعد آن را بشویید