واکنش استاندارد به «روغن گیری در حضور شما»

 

سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که روغن‌های کنجدی که به روش سنتی و در حضور مشتری روغن‌گیری می‌شوند، نباید از سوی مردم مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد در اطلاعیه‌ای نسبت به مصرف روغن‌های کنجدی که به روش سنتی روغن‌گیری می‌شوند، هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به گسترش روغن گیری دانه های روغنی به ویژه کنجد به روش سنتی با عنوان «روغن گیری در حضور شما» از هموطنان درخواست می شود به دلایل عدم اطمینان از مواد اولیه مصرفی مناسب از نظر نوع دانه و احتمال بالا بودن میزان آلودگی میکروبی از جمله کپک زدگی، سموم قارچی مانند آفلاتوکسین و شرایط نامناسب نگهداری مواد اولیه، از مصرف این روغن‌ها خودداری کنند.

مردم به دلیل عدم رعایت بهداشت دستگاه های روغن کشی طبق معیارهای استاندارد ملی، وجود برخی ناخالصی های مضر در محصول نهایی مانند فلزات سنگین و همچنین فسادپذیری روغن استحصالی بویژه در اثر شرایط نامناسب بسته بندی و نگهداری، از خرید و مصرف این گونه روغن ها خودداری و از انواع روغن بسته بندی شده دارای علامت استاندارد معتبر استفاده کنند.